KONAKLAMA HİZMETİ

cozumort-gonen-logo

Yetkili: Remziye Aksoy
GSM: +90 530 955 96 87
E-Mail: remziye.aksoy@gonenhotels.com

Yetkili: Elif Kantekin
GSM: +90 530 955 64 05
E-Mail: elif.kantekin@gonenhotels.com