Başarılı bir fuar geçirebilmemiz amacıyla aşağıda belirtilen kurallara uymanız gerektiğini hatırlatırız.

  • Tüm katılımcıların araçlarını alt kat katılımcı otoparkına park ederek ziyaretçi araçlarına yer açmaları gerekmektedir.
  • Otopark kartları, fuar açılış günü dağıtılacak katılımcı çantalarının içerisinde mevcuttur.
  • Fuar ana giriş kapısı önüne park edecek firma logolu araçlar İFM yönetimi tarafından ekstra ücretlendirilecektir.
  • Fuar alanında 70db.lik ses limitinin aşılmaması gerekmektedir.
  • Stand içerisinde bulunacak (elektrik tesisatları ve kablo, sigorta, dağıtım panoları, kaçak akım rolesi gibi) ekipmanlar için özel elektrik teknisyen bulundurulmalıdır.
  • Organizatör, stand alanını boş ve temiz olarak katılımcı firmaya teslim edecektir.
  • Katılımcı firma ve çözüm ortakları; stand kurulumu esnasında koridorları çalışmaya engel olmayacak şekilde kullanmaya ve temiz tutmaya özen göstermelidir.
  • Demontaj sonrasında stand alanını temizlenmiş olarak teslim edilmesinden sorumludur. Alan temizliği ile ilgili doğabilecek her türlü masraf ve zarar müşteriden nakden tazmin edilir.

ALAN KULLANIMI

Katılımcıya teslim edilen stant alanının zemininden ve dikey hacimlerinden koridor alanlarına taşma yapılmayacaktır. Stand dışındaki koridor ve kolonlarda herhangi bir unsur sergilenmez. Bina tavan elemanları kullanılarak stant üzerine bez afiş, balon vb. materyal asılamaz. Pano, profil vb. gibi her türlü stant elemanını delmek, kesmek, boyamak, üzerlerine sabit yapıştırıcılar uygulamak, zemini delmek, halı uygulamalarında çift taraflı halı yapıştırıcısı dışında bir yapıştırıcı kullanmak yasaktır.

STAND YAPIM KURALLARI

Özel standların fuar yönetimince onaylanmış projeye uygun tesis edilmesi zorunludur. Özel stand projeleri için onaylanacak maksimum konstrüksiyon yüksekliği 5 metredir. (İki katlı standlar için kullanılan alanın her metrekaresi için katılım bedelinin yüzde 50’si kadar ödenmesi gerekir.) İki katlı stand projelerinde statik projesi onayı ve yetkili imzası bulunması zorunludur. Her türlü değişiklik için fuar alanındaki Teknik Ofis’e bilgi verilerek onay istenmesi zorunludur. Özel stand projeleri bu süre içinde Teknik Ofis’e bildirilmemiş ise, stand alanında çalışma başlangıcına yetki verilmeyecektir. Bu tür projesiz standlar da izin verilebilecek maksimum stand yüksekliği 2.50 m’dir. (Teknik Ofis onayı ile) 2.50 m’nin üzerinde yükseklik kullanacak katılımcılar, standlarının sırt arka duvarlarını temiz biçimde kapatmak zorundadır. Bu uygulamanın yapılmaması durumunda fuar organizasyonu kendi yapacağı yapım uygulaması bedelini ilgili katılımcıya fatura edecektir.

TEKNİK KONTROLÖRLÜK

Tüm fuar standlarının elektrik, statik, montaj uygulamaları, Fuar Teknik Kontrolörü tarafından bağımsız olarak denetlenmektedir. Bu konuları kapsayan tüm sorunlarda Teknik Ofis’e ulaşabilirsiniz.

MALZEME DEPOLAMA

Stand alanı dışında, koridorlara veya başka stand alanlarına malzeme bırakılmamalıdır. Katılımcılar gerekli malzemeleri Teknik Ofis tarafından kendilerine gösterilecek alan içerisinde tutmalıdırlar.

NAKİL ARAÇLARI KULLANIMI

Fuar alanı içine malzeme getiren nakil araçlarının malzeme indirmeleri Teknik Ofis iznine tabidir. Fuar alanına giriş yapacak tüm katılımcılar öncelikle Teknik Ofis’e başvurarak giriş belgesi almalıdırlar.

EL ALETLERİ VE MAKİNELERİ KULLANIMI

Fuar alanı içinde kaynak makineleri, metal, mermer ve alçı pano vb. malzemeler için kesme makineleri türünde aletlerin kullanımına izin verilmemektedir. Bu tür malzemelerin dışarıda hazırlanarak getirilmesi gerekmektedir.

SES LİMİTLERİ

Standlarda yapılacak gösteriler ve müzik yayınları vb. organizasyon için izin verilecek maksimum ses seviyesi max 70 db. dir. Özel durumlar için katılımcıların fuar yönetiminden önceden yazılı onay almaları zorunlu olup, ses limitlerine uyulmaması durumunda fuar yönetiminin teknik alt yapıya ve yayına müdahale etme hakkı bulunmaktadır.

TEMİZLİK

Fuar koridorları ve özel stand dışındaki tüm zeminlerin temizliği fuar organizasyonu tarafından sağlanır. Zeminler haricinde stand iç temizlik işleri katılımcı firmaya aittir. Katılımcılar, ücretli ekstra iç temizlik hizmetleri için Teknik Ofis’e danışabilirler. Özel stand temizliği için dışarıdan gelecek personellerin isim listesi T.C. numarası ve çalıştıkları firmanın vergi levhası güvenlik otomasyon odasına teslim edilmelidir.

GÜVENLİK

Katılımcı standlarının hazırlık, sergi saatleri içi ve fuar sonra toplanma dönemlerinde ki stand güvenliğinden fuar organizasyonu sorumlu değildir. Katılımcıların bu süre içerisinde güvenlik önlemi almaları ve sigorta yaptırmaları tavsiye edilir. Fuarın açık olduğu günler içindeki sergi dışı saatlerde genel güvenlik fuar yönetimince sağlanmaktadır. Her katılımcı firma kendi işçi ve elemanlarının iş güvenliğinden sorumludur.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Fuar süresince fuar alanında ambulans aracı ve ilkyardım birimi bulunacaktır.

TEKNİK HİZMETLER

Fuar süresince tüm teknik hizmetler fuaye alanında bulunan Teknik Ofis’den koordine edilmektedir. Katılımcılar; elektrik/tesisat, konstrüksiyon genel temizlik ve kapanış sonrası çalışmalar ile ilgili sorun/talepleri için Teknik Ofis’e başvurmalıdırlar. Fuar açıldıktan sonra standlarda yapılacak ekstra çalışmalar için izinler kapanış saatinden sonra verilmektedir. Fuar kapanışından sonra çalışacak yapacak personellerin isim listesi Teknik Ofis’e teslim edilmesi gerekmektedir.